perlen

Solstudie

Modell for simulering av solforhold for leilighetene i de ulike byggene


Det gjøres oppmerksom på at dette er en dataanimert modell, og det vil kunne være avvik fra virkeligheten

-

Powered by Plyo | Visuals by 3D Estate