perlen

Ord fra arkitekten

Perlen Asker er et boligprosjekt med høy kvalitet, som vi er veldig stolte av å være en sentral del av. Det er en veldig givende oppgave for oss i 4B ARKITEKTER å få planlegge og tilrettelegge for et best mulig bomiljø for alle som skal bo og leve her fremover.

Det spesielle med Perlen Asker er den sentrale beliggenheten kombinert med at boligene ligger inntil et stort grøntområde. Her ligger alt til rette for å leve et godt liv med kort vei til alt av servicetilbud samtidig som man bor tilbaketrukket i grønne omgivelser.

De 68 leilighetene er fordelt på fem bygg som omkranser et felles tun. Byggene har lavere gesimser mot småhusbebyggelsen i nord og tilpasser seg også disse med bruk av hvitt trepanel på fasadene. Romslige åpninger og gløtt mellom byggene gjør at alle leilighetene får meget gode solforhold og vidstrakt utsyn. Alle leilighetene er hjørneleiligheter med vinduer i flere himmelretninger, dette gir et vakkert dagslys i boligen. Vi har prioritert å gi oppholdsrommene store glassdører og hjørnevinduer ut mot balkonger og markterrasser slik at det blir god kontakt mellom ute og inne. Fasadene har mye variasjon innenfor en helhetlig materialbruk, dette gjør Perlen til et boligområde med klar identitet og rike visuelle opplevelser.

På arkitektkontoret har vi lagt mye arbeid i å tegne svært godt gjennomtenkte planløsninger. Vi ønsker å skape god bokvalitet med utgangspunkt i hvert enkelt byggs beliggenhet, sol- og utsiktsforhold, og prosjektet har derfor en stor variasjon av leilighetstyper. Det er faktisk ingen av de 68 leilighetene som er helt like. Vi har valgt å bruke solide og tidløse materialer i både leilighetene og fellesarealene. Høy kvalitet i arkitektur, materialer og løsninger er stikkordene for Perlen Asker.

Perlen Asker blir omgitt av frodige hager og grøntområdet i dalen, disse grønne kvalitetene trekkes inn på tunet hvor det blir opparbeidet fine fellesarealer med vakker beplantning. Mot Askerveien etableres et nytt hyggelig torg, her blir det næringsarealer på bakkeplan og solrike oppholdssoner for variert bruk. Fra torget leder en oppgradert gangsti ned gjennom grøntområdet i dalen.

I sum er vårt mål å skape moderne og gode boliger der alt er gjennomtenkt og tilrettelagt for et godt liv i Asker.

Kari Linderud, Sivilarkitekt MNAL og partner i 4B

4B arkitekter driver en allsidig arkitektpraksis med høye krav til arkitektonisk og bygningsmessig kvalitet. Vi arbeider i en skandinavisk tradisjon med klar funksjonalitet og enkel skjønnhet. Vi ser unike muligheter i hvert prosjekt og utvikler arkitektur som våre oppdragsgivere og vi er stolte av.

Powered by Plyo | Visuals by 3D Estate