perlen

Modell for simulering av
solforhold er klar!

Vi opplever stor interesse rundt prosjektet og mange har spurt oss om solforholdene for leilighetene i de ulike byggene. Vi har derfor utviklet en modell for simulering av solforhold som nå er publisert på nettsiden.
Solstudien er en dataanimert modell, og det vil kunne være avvik fra virkeligheten.

Se solstudien her


Utvikler har hatt overordnet fokus på optimalisering av bokvalitet i planleggingsfasen av prosjektet, og har sammen med arkitekt tilpasset byggenes orientering, planløsninger, uteplasser og balkonger for å gi mest mulig luft, lys og utsikt i den enkelte leilighet.


Husk salgsstart fredag 1. oktober kl 09:00 for første salgstrinn.Nøl ikke med å ta kontakt med en av oss meglerne dersom du har noen spørsmål.


Med vennlig hilsen,


Petter Mamen-Lund

Daglig leder, Eiendomsmegler MNEF
Telefon: 91 61 47 22
E-post: pml@eie.no

Christian  Thordén Salvesen

Eiendomsmegler / Partner / Fagansvarlig
Telefon: 97 05 38 38
E-post: cs@eie.no

Kine Sætre

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Telefon: 95 11 54 47
E-post: ks@eie.no

Odd André Engh

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Telefon: 90 04 49 17
E-post: oae@eie.no

Hege Jøldal

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Telefon: 97 67 83 63
E-post: hj@eie.no

Mathias Carlsen

Eiendomsmeglerfullmektig
Telefon: 47 01 95 71
E-post: mc@eie.no

Powered by Plyo | Visuals by 3D Estate